Software

Instalacja FTP – proftpd

Dla ułatwienia sobie życia przyda się dostęp do plików serwera www.
Do tego użyję serwera proFTPd.

 1. Putty ..połączenie… i jedziemy.
 2. Aktualizacja ’apt-get update’.
 3. Instalacja ’apt-get install proftpd’.
 4. W czasie instalacji pada pytanie… odpowiadam.. standalone.
  ftp1
 5. Można powiedzieć, że wystartował.
  ftp2

Konfiguracja: znajduje się w /etc/proftpd/proftpd.conf.

 1. Mój plik wydląda tak:
  Include /etc/proftpd/modules.conf
  UseIPv6				off
  IdentLookups			off
  ServerName			"Bananowy FTP"
  ServerType			standalone
  DeferWelcome			on
  MultilineRFC2228		on
  DefaultServer			on
  ShowSymlinks			on
  TimeoutNoTransfer		600
  TimeoutStalled			600
  TimeoutIdle			1200
  DisplayLogin          welcome.msg
  DisplayChdir        	.message true
  ListOptions        	"+a"
  DenyFilter			\*.*/
  DefaultRoot			~
  RootLogin			off
  AuthUserFile			/etc/proftpd/ftpd.passwd
  RequireValidShell		off
  Port				21
  
  # DynMasqRefresh 28800
  
  MaxInstances			30
  User				proftpd
  Group				nogroup
  Umask				022 022
  AllowOverwrite			on
  TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
  SystemLog  /var/log/proftpd/proftpd.log
  
  QuotaEngine off
  
  
  Ratios off
  
  
  DelayEngine on
  
  
  ControlsEngine    off
  ControlsMaxClients  2
  ControlsLog      /var/log/proftpd/controls.log
  ControlsInterval   5
  ControlsSocket    /var/run/proftpd/proftpd.sock
  
  
  AdminControlsEngine off
  
  Include /etc/proftpd/conf.d/
 2. Trzeba pamiętać o stworzeniu pliku z hasłami ’touch /etc/proftpd ftpd.passwd’ oraz nadaniu uprawnień: ’chmod 600 /etc/proftpd/ftpd.passwd’.
 3. Po zmianie konfiguracji trzeba zrestartować serwer poleceniem ’service proftpd restart’.
 4. Teraz ’mc’ i katalog ’/var/www/’. Zmieniam właściciela ’html’: ’F9’ – ’Plik’ – ’Zmień właściciela’. Ustawiam usera 'proftpd’ i grupę 'nogroup’.
  ftp3
 5. Następnie ’F9’ – ’Plik’ – ’Zmień uprawnienia’ i ustawiam ’Uprawnienia (ósemkowe): 40751’.
  ftp3
 6. Teraz muszę się dowiedzieć jakie ID ma grupa i user ftp, wpisuję w komsoli ’id proftpd’ i otrzymuję info ’uid=107(proftpd) gid=65534(nogroup) grupy=65534(nogroup)’.
 7. Teraz dodam użytkownika FTP poleceniem:
  ftpasswd --passwd --file /etc/proftpd/ftpd.passwd --name banana_FTP --home /var/www/html -p --uid 107 --gid 65534 --shell /bin/false

  …podaję hasło i mam użytkownika FTP.

Test logowania do FTP:

ftp5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *