Elektronika

Sterowanie rozdzielnicy – 128 kanałów SSR SWC

Konfigurowalny moduł sterowania

Urządzenie to modułowy system sterowania, umożliwia sterowanie do 128 kanałami w różnych konfiguracjach.

Moduły wchodzące w skład sytemu

  • ESP32_I2C: Moduł sterowniczy odpowiada za komunikację z siecią LAN lub WiFi. Dodatkowo można wyposażyć go w wyświetlacz OLED (np. SSD1306) lub nakładkę z dalszymi rozszerzeniami.
  • SSR-16ch_v1: Moduł wykonawczy na triakach BT136S z optoizolacją. Na płytce zmieszczono 16 kanałów. Posiada dodatkowo wskaźnik LED pracy każdego kanału oraz przycisk do testowania każdego kanału.
  • SWC-16ch_v3: Moduł odbiorczy do włączników lub przycisków z optoizolacją. Na płytce zmieszczono 16 kanałów. Posiada dodatkowo wskaźnik LED pracy każdego kanału oraz przycisk do testowania każdego kanału.

Możliwości systemu

  • Sterowanie kanałami za pomocą sieci LAN lub WiFi
  • Monitorowanie przycisków lub włączników
  • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o wyświetlacz OLED lub inne moduły
  • Wskaźniki LED pracy każdego kanału
  • Przyciski do testowania każdego kanału
  • Dowolna konfiguracja, możemy mieć np. 128 kanałów wykonawczych
  • Możliwość stackowania modułów

Moduł może być wykorzystywany do sterowania różnymi urządzeniami elektrycznymi, np. oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, itp.

Konfigurowalny system sterowania rozdzielnicy to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą sterować różnymi urządzeniami elektrycznymi za pomocą sieci LAN lub WiFi. Moduł jest łatwy w montażu i konfiguracji oraz można go dopasować do indywidualnych potrzeb.

Informacje techniczne

Wszystkie moduły w górnej części posiadają po dwa złącza do komunikacji i zasilania między sobą. Z zależności pod potrzeb będziemy łączyć różne ilości modułów. Płytki przygotowane są tak aby można było łączyć je szeregowo. Modułem zasilającym instalację jest ESP32_I2C i to on niego wykonujemy pierwsze połączenie , GND-GND, VCC-VCC, SDA-SDA, SCK-SCK.

ESP32_I2C

Złącze zasilania znajduje się w dolnej części z lewej strony. Minus z lewej, plus z prawej. Napięcie zasilania: 5-24 V

Z prawej strony znajduje się złącze Ethernet.

Z prawej strony w górnej części mamy do dyspozycji 4-pinowe złącze wyświetlacze OLED i2c. Pinout:(od lewej)  GND, 3,3V, SCK, SDA

Następne opisane złącze i przycisk FLASH służą do programowania ESP. Program jest wstępnie wgramy i obsługuje OTA.

SSR-16ch_v1

W dolnej części znajduje się podłączenie urządzeń wykonawczych. Pierwsze dwa złącza śrubowe w kolorze pomarańczowym to podłączenie L zasilania 230V, są one z mostkowane, więc przy niewielkich mocach wystarczy podłączyć jednym przewodem fazę zasilania L do tego złącza. Kolejne 16 złącz to wyjścia dla odbiorników.

Podłączenie uziemienia jak i zera sieci N dla odbiorników wykonać należy poza płytką modułu.

Każde wyjście posiada optoizolację. Dla każdego wyjścia jest również dioda sygnalizacyjna LED oraz przycisk do testowania załączenia obwodu.

Przyciski ze względów bezpieczeństwa należy przyciskać nie przewodzącym elektryczności elementem, (plastikowym, drewnianym…).

SWC-16ch_v3

Moduł ten posiada również 18 złącz na dole płytki. Dla odróżnienia pomarańczowe podwójne złącze znajduje się z prawej strony. Jest one również z mostkowane. Należy podłączyć do niego wspólne przewody z przycisków/włączników. Następnie każdy włącznik podłączamy do wybranego kanału.

Tu również każde złącze posiada optoizolację, diodę LED sygnalizującą załączenie kanału oraz przycisk do testowania. W module SWC nie występuje napięcie sieci 230V.

W przypadku niejasności lub braku jakiś informacji. Proszę pytać przed podłączeniem 🙂