Software

Instalacja Mosquitto MQTT brokera na xxxPi

Do testowania i wszelkich zabaw z MQTT potrzebny jest broker. Wybrałem Mosquitto….

mosquitto-logo-only

Instalacja jest bardzo prosta:

sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients

I już 😉

Plik konfiguracyjny mosquitto.conf znajdziemy w: /etc/mosquitto

Moja prosta konfiguracja:

port 1883
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest none
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/password_m

Użytkownik anonimowy został wyłączony. Hasła dostępu jak i loginy przechowujemy teraz w: /etc/mosquitto/password_m w formie login:passwd

Po wprowadzeniu haseł w password_m trzeba je za-hashować poleceniem: mosquitto_passwd -U /etc/mosquitto/password_m

Po konfiguracji nie zapomnijmy zrestartować brokera: /etc/init.d/mosquitto restart

Mamy ustawiony i działający Mosquito MQTT broker 🙂

Autostart po restarcie systemu:
mosquitto -d dodać do /etc/rc.local

W dietPi instaluję poprzez menu konfiguracyjne i mosquitto od razu startuje. Doinstalowuję tylko clienta.

komar

Aby przetestować działanie brokera potrzebny nam pakiet mosquitto-clients.
mosquitto_sub – do obsługi subskrypcji
mosquitto_pub – do obsługi publikowania

W jednym oknie ssh odpalam:
mosquitto_sub -h localhost -u login -P hasło -t /temat

klient podłączył się do brokera na serwerze localhost i subskrybował wszystkie wiadomości /temat

W drugim oknie ssh uruchamiam:
mosquitto_pub -h localhost -u login -P hasło -t /temat -m blablabla

pod adresem localhost opublikowaliśmy wiadomość „blablabla” w /temat

Działa ;]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *