Software

Instalacja Home Assistant – dietPi

Jak odpalić HA na oDroid XU4 (sprawdzone też na BananaPI)

apt-get update
apt-get -y upgrade
apt-get -y install build-essential checkinstall cython3 git htop libgcrypt11-dev libgnutls28-dev libudev-dev libyaml-dev python3-dev python3-pip python3-setuptools python3-sphinx
reboot

Sama instalacja HA wywala błąd i trzeba zaktualizować cython.

pip3 install --upgrade cython
pip3 install homeassistant
mkdir /opt/homeassistant

Tworzymy plik:
touch /etc/systemd/system/hass.service
Jego zawartość:

[Unit]
Description=Home Assistant (hass) Daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/local/bin/hass -v -c /opt/homeassistant --daemon --pid-file /var/run/hass.pid
PIDFile=/var/run/hass.pid

[Install]
WantedBy=multi-user.target

W moim przypadku linijka

ExecStart=/usr/local/bin/hass -v -c /opt/homeassistant --daemon --pid-file /var/run/hass.pid

zostałą zmieniona na:

ExecStart=/usr/local/bin/hass -v -c /mnt/hdd/HA --daemon --pid-file /var/run/hass.pid

ponieważ wszystkie pliki konfiguracyjne trzymam na dysku.
Następnie:
chmod +x /etc/systemd/system/hass.service && systemctl daemon-reload
systemctl start hass.service && sleep 5 && systemctl stop hass.service

Autostart HA:
systemctl enable hass.service
Czyszczenie:
rm -rf /opt/libmicrohttpd*
Restart:
systemctl reboot

GOTOWE

https://oDroid_IP:8123

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *